Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/04/2020 TLSC Không có 11600 11600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.319 +119 (+5,41) 2,81 0,20
BMS 3.400 +300 (+9,68) 3,79 0,30
BSI 8.500 +1 (+0,11) 9,11 0,75
CSI 12.400 0 (0,00) 620,57 1,32
CTS 6.020 +27 (+4,69) 5,58 0,49
DSC 4.600 0 (0,00) -172,99 0,41
EVS 9.000 0 (0,00) 66,34 0,75
FTS 10.600 +30 (+2,91) 5,95 0,60
HAC 4.600 0 (0,00) 24,25 0,45
HBS 1.900 +100 (+5,56) 8,63 0,16
HCM 13.550 +85 (+6,69) 8,88 0,96
HFT 16.100 0 (0,00) -95,71 1,66
IVS 6.869 -331 (-4,60) -5,30 0,76
MBS 9.428 +228 (+2,48) 5,98 0,83
ORS 5.000 +400 (+8,70) 3,54 0,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 110,26%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam 0,28%
Nguyễn Minh Châu 0,00%
Phan Phương Anh 0,00%
Trịnh Khắc Hậu 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019

Xem thêm

TOP