Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 30.500 0 (0,00) 8,34 1,89
BGW 17.000 0 (0,00) 28,90 1,61
BLW 20.100 0 (0,00) 25,02 1,86
BNW 8.700 0 (0,00) 17,51 0,83
BTW 0 -27.000 (-100,00) 6,44 1,03
BWA 11.000 0 (0,00) 20,10 0,84
BWE 46.500 0 (0,00) 12,08 1,98
BWS 28.600 0 (0,00) 13,38 2,45
CLW 20.900 0 (0,00) 9,01 1,11
CMW 11.900 -100 (-0,83) 20,00 1,09
CTW 30.500 0 (0,00) 25,62 1,72
DNA 18.200 +2.300 (+14,47) 8,99 1,24
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
GDW 0 -27.800 (-100,00) 12,47 1,51
NBW 0 -16.200 (-100,00) 8,51 0,97
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 51,00%
Nguyễn Văn Hiệp 10,00%
Nguyễn Thị Hoàng Diệp 5,88%
CTCP Sonadezi An Bình 3,92%
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 17/02/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 24/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 26/02/2019

Xem thêm

TOP