Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 21.550 +250 (+1,17) 5,94 1,13
BGW 16.000 0 (0,00) 24,49 1,51
BNW 9.500 0 (0,00) 10,06 0,87
BTW 0 -33.500 (-100,00) 7,18 1,28
BWA 10.500 0 (0,00) 19,81 0,80
BWE 43.950 +50 (+1,15) 12,63 1,71
BWS 31.000 0 (0,00) 11,97 2,68
CLW 35.000 0 (0,00) 9,77 1,96
CMW 9.400 0 (0,00) 13,26 0,86
CTW 16.000 0 (0,00) 13,03 0,91
DNA 22.200 0 (0,00) 9,84 1,52
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
DNW 28.394 -1.106 (-3,75) 10,65 1,49
GDW 0 -26.100 (-100,00) 9,54 1,40
NBW 24.527 -1.673 (-6,39) 10,76 1,55
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh 51,00%
Nguyễn Văn Hiệp 10,00%
Nguyễn Thị Mai Hạnh 10,00%
Liêu Nguyễn Việt Hà 6,43%
Lê Thị Hiền 6,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 16/02/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 24/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/02/2020

Xem thêm

TOP