Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.600 0 (0,00) 8,13 1,18
BGW 18.000 0 (0,00) 33,23 1,76
BLW 17.100 0 (0,00) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0,00) 10,26 0,87
BPW 21.900 0 (0,00) 19,22 2,03
BTW 33.868 +868 (+2,63) 8,63 1,44
BWA 11.000 +900 (+8,91) 14,75 0,86
BWE 43.900 0 (0,00) 12,26 2,26
BWS 35.000 +1.400 (+4,17) 13,63 3,29
CLW 30.000 0 (0,00) 13,76 1,84
CMW 15.100 0 (0,00) 52,45 1,47
CTW 17.600 0 (0,00) 11,25 1,03
DBW 10.000 0 (0,00) 222,38 0,84
GDW 24.650 -2.150 (-8,02) 9,58 1,42
NBW 0 -24.600 (-100,00) 14,99 1,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 51,00%
Nguyễn Thị Hoàng Diệp 5,88%
CTCP Sonadezi An Bình 3,92%
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 24/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 26/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP