Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 14.000 0 (0,00) 8,02 1,06
BGW 19.500 0 (0,00) 57,59 1,89
BLW 18.100 0 (0,00) 23,11 1,68
BNW 9.100 0 (0,00) 12,24 0,85
BPW 34.800 0 (0,00) 156,15 3,46
BTW 32.400 0 (0,00) 6,95 1,47
BWA 4.700 0 (0,00) 6,30 0,37
BWE 21.950 +25 (+1,15) 6,53 1,47
BWS 37.700 0 (0,00) 13,49 3,46
CLW 26.000 0 (0,00) 13,45 1,51
CMW 12.600 0 (0,00) 19,19 1,14
CTW 9.800 0 (0,00) 6,79 0,64
DBW 10.000 0 (0,00) 270,88 0,97
GDW 27.450 -1.350 (-4,69) 19,52 1,72
NBW 22.000 -200 (-0,90) 16,71 1,36
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nhà nước 39,99%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 39,99%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 15,87%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 15,87%
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa 13,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 10/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP