Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
15/03/2011 HASC Giữ 38880 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 496 -4 (-0,80) 212,73 0,06
ALV 2.200 0 (0,00) 31,23 0,19
AMC 17.900 0 (0,00) 5,61 1,03
ATG 580 +1 (+1,75) -0,57 0,07
BKC 0 -5.600 (-100,00) 5,15 0,42
BMC 10.950 +45 (+4,28) 8,44 0,68
BMJ 15.100 0 (0,00) 5,92 1,11
CMI 1.900 0 (0,00) -1,22 0,00
DHM 3.410 -25 (-6,83) 22,72 0,30
HGM 0 -36.000 (-100,00) 69,18 2,83
HPM 0 -12.900 (-100,00) -9,66 1,87
KCB 3.000 0 (0,00) -0,90 0,37
KHB 600 0 (0,00) -3,47 0,12
KHD 8.488 +388 (+4,79) 6,03 0,74
KSB 14.000 +90 (+6,87) 2,28 0,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTCP Chứng khoán Saigon Tourist 1,04%
CTCP Thiết kế Xây dựng Khải Hoàn 0,00%
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tầm Nhìn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2015 23/09/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2015 14/10/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2015 22/05/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2014 02/04/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2014 26/01/2015

Xem thêm

TOP