Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
29/07/2010 HBS Không có 58300 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 403 -97 (-19,40) 124,94 0,06
ALV 2.200 0 (0,00) 31,23 0,19
AMC 0 -17.500 (-100,00) 5,49 1,01
ATG 560 -4 (-6,66) -0,55 0,06
BKC 0 -6.000 (-100,00) 5,93 0,45
BMC 9.490 -71 (-6,96) 7,31 0,59
BMJ 15.100 0 (0,00) 5,92 1,11
CMI 1.700 0 (0,00) -1,87 0,00
DHM 4.290 0 (0,00) 28,59 0,38
HGM 0 -36.000 (-100,00) 69,18 2,83
HPM 0 -12.900 (-100,00) -9,66 1,87
KCB 3.000 0 (0,00) -0,90 0,37
KHB 600 0 (0,00) -3,47 0,12
KHD 7.240 -160 (-2,16) 5,15 0,63
KSB 12.200 -10 (-0,81) 1,95 0,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lương Xuân Quân 3,86%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Cát Vàng 1,39%
Trần Ngọc Huế 0,79%
Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM 0,61%
Nguyễn Thị Hoa 0,59%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 15/11/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 11/10/2017

Xem thêm

TOP