Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 15.500 0 (0,00) 8,11 1,08
BGW 20.000 0 (0,00) 45,14 1,92
BLW 17.600 0 (0,00) 22,47 1,63
BNW 9.700 0 (0,00) 11,86 0,89
BPW 22.500 0 (0,00) 100,96 2,19
BTW 26.300 -2.300 (-8,04) 9,23 1,34
BWA 7.300 0 (0,00) 9,79 0,57
BWE 29.400 -185 (-5,92) 8,99 1,87
BWS 35.000 0 (0,00) 13,85 3,39
CLW 27.200 +20 (+0,74) 33,78 1,65
CMW 17.200 0 (0,00) 22,04 1,51
CTW 29.900 0 (0,00) 20,19 1,91
DBW 10.000 0 (0,00) 226,44 0,90
GDW 22.400 +2.000 (+9,80) 22,78 1,28
NBW 20.300 +700 (+3,57) 13,71 1,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa 51,00%
Công ty TNHH Nước sạch REE 43,88%
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0,90%
Trần Kim Linh 0,14%
Hoàng Ngọc Hiếu 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 13/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 19/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 20/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 13/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 15/04/2020

Xem thêm

TOP