Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 12.300 +500 (+4,24) 7,18 0,90
BGW 22.400 0 (0,00) 58,60 2,15
BLW 17.500 0 (0,00) 22,34 1,62
BNW 9.700 0 (0,00) 13,12 0,89
BPW 20.800 0 (0,00) 93,33 2,02
BTW 0 -23.300 (-100,00) 5,96 1,13
BWA 4.700 0 (0,00) 6,30 0,37
BWE 25.200 -10 (-0,39) 7,31 1,61
BWS 36.500 0 (0,00) 12,99 3,13
CLW 24.350 0 (0,00) 17,85 1,54
CMW 12.600 0 (0,00) 14,24 1,11
CTW 10.300 0 (0,00) 8,23 0,69
DBW 10.000 0 (0,00) 321,10 0,97
GDW 0 -19.000 (-100,00) 16,26 1,23
NBW 0 -18.100 (-100,00) 13,72 1,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa 51,00%
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 43,88%
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0,90%
Trần Kim Linh 0,14%
Hoàng Ngọc Hiếu 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 20/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019

Xem thêm

TOP