Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 19.800 0 (0,00) 3,95 0,86
ADP 16.600 0 (0,00) 6,01 1,10
BDT 15.600 +100 (+0,65) 5,98 1,17
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.300 0 (0,00) -0,13 0,72
BTD 15.775 -325 (-2,02) 3,51 0,56
BTN 4.300 0 (0,00) 124,67 0,37
CCM 20.000 +100 (+0,50) 2,96 0,54
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 0 -17.300 (-100,00) 4,52 0,99
KPF 20.800 +80 (+4,00) 12,82 1,67
LBM 25.000 -50 (-1,96) 4,09 0,77
MBG 8.823 +723 (+8,93) 19,75 0,82
NAV 18.900 -140 (-6,89) 10,49 1,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa 31,00%
Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 26,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 17/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP