Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/06/2020 FPTS Không có 8200 8200
23/08/2019 BVS Mua Không có Không có
20/06/2019 BVS Mua 9600 9600
17/05/2019 BSI Mua 11200 11200
24/05/2019 FPTS Mua 10700 10700
23/07/2017 BVS Không có Không có Không có
23/07/2017 BVS Không có Không có Không có
16/08/2009 HBBS Không có Không có Không có
16/08/2009 HBBS Không có Không có Không có
27/05/2009 HBBS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 39.780 +380 (+0,96) 6,36 1,67
ADP 26.460 -240 (-0,90) 8,03 2,28
BDT 32.071 -3.229 (-9,15) 12,85 2,33
BHC 3.276 +176 (+5,68) 13,44 0,00
BT6 3.985 +185 (+4,87) -1,60 0,00
BTD 45.764 +4.264 (+10,27) 7,42 1,08
BTN 5.786 -114 (-1,93) -4,74 0,57
CCM 59.609 +4.009 (+7,21) 4,94 1,03
CDG 3.200 0 (0,00) 2,42 0,25
CDR 11.761 +1.361 (+13,09) 36,46 0,82
CLH 26.464 -536 (-1,99) 7,15 1,77
GAB 196.000 -10 (-0,05) 1.480,93 16,64
HT1 24.250 +65 (+2,75) 14,49 1,65
HVX 8.400 -9 (-1,06) 140,00 0,81
KPF 15.150 +65 (+4,48) 25,84 1,20
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 73,15%
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3,90%
CTCP Bao Bì Bỉm Sơn 0,13%
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 12/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 04/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 03/11/2020

Xem thêm

TOP