Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 28.500 0 (0,00) 5,68 1,24
ADP 17.600 +100 (+0,57) 5,03 1,07
BDT 15.964 +64 (+0,40) 6,67 1,10
BHC 3.800 0 (0,00) 119,17 0,00
BHV 6.000 0 (0,00) -0,38 0,00
BT6 925 -75 (-7,50) -0,37 0,00
BTD 21.877 -23 (-0,11) 4,61 0,55
BTN 2.500 0 (0,00) 72,49 0,22
CCM 42.600 0 (0,00) 4,18 0,91
CDG 7.000 0 (0,00) 10,83 0,51
CLH 13.758 +58 (+0,42) 4,07 0,97
KPF 15.850 0 (0,00) 9,77 1,21
LBM 30.100 -40 (-1,31) 4,65 0,82
MBG 4.407 +7 (+0,16) 4,40 0,40
NAV 21.000 +50 (+2,43) 8,95 1,65
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tống Quốc Minh 6,03%
Đỗ Thụy Thúy Vy 5,24%
Nguyễn Ngọc Tứ 2,54%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 20/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019

Xem thêm

TOP