Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/11/2020 PHS Giữ 5600 5600
07/11/2018 VND Mua 26600 26600
28/09/2018 BSI Không có Không có Không có
07/08/2018 DNSE Mua 16350 16350
20/04/2018 PHS Giữ 15563 15563
05/09/2014 DASC Mua Không có Không có
14/05/2014 VCBS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.900 0 (0,00) -3,74 0,00
APT 3.600 0 (0,00) -0,15 0,00
ATA 4.200 0 (0,00) -9,92 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 1.200 0 (0,00) -0,49 0,00
BLF 0 -3.600 (-100,00) -3,29 0,27
CAD 1.800 0 (0,00) -5,52 0,00
CAT 22.500 0 (0,00) 4,37 1,61
CCA 9.800 0 (0,00) 12,03 0,66
CFC 8.667 -533 (-5,79) -11,66 0,72
CQN 22.750 +250 (+1,11) 16,00 1,75
DAT 25.500 -50 (-1,92) 25,71 1,73
DBC 56.800 +60 (+1,06) 6,67 1,36
FMC 49.400 -10 (-0,20) 11,03 1,96
GTN 18.500 0 (0,00) 46,00 1,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 51,23%
Nguyễn Văn Khương 2,13%
CTCP Chứng khoán MB 0,58%
Nguyễn Băng Thương 0,44%
CTCP Dầu cá Châu Á 0,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 31/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 29/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 30/10/2020

Xem thêm

TOP