Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ATA 670 +70 (+11,67) -0,03 0,00
AUM 0 -10.800 (-100,00) 64,48 0,98
AVF 260 -40 (-13,33) -0,19 0,00
BLF 3.200 -300 (-8,57) 1.524,27 0,23
CAD 600 +100 (+20,00) -1,11 0,00
CFC 8.000 0 (0,00) 33,51 1,55
DAT 17.050 0 (0,00) 17,88 1,47
DBC 26.761 +161 (+0,61) 7,25 0,86
FDG 1.320 -180 (-12,00) -0,62 0,00
GGS 10.000 0 (0,00) -50,67 0,84
HAG 5.200 +3 (+0,58) 15,55 0,36
HNG 16.600 +10 (+0,60) -61,67 1,34
HVA 4.115 +115 (+2,88) 4,33 0,34
HVG 4.700 +16 (+3,52) 56,15 0,55
ICF 1.550 -8 (-4,90) -1,39 0,17
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Hữu Duyên 9,01%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 3,59%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 02/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 16/05/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 15/11/2017

Xem thêm

TOP