Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ATA 670 +70 (+11,67) -0,02 0,00
AUM 0 -10.800 (-100,00) 64,48 0,98
AVF 260 -40 (-13,33) -0,12 0,00
BLF 0 -3.300 (-100,00) 12,37 0,24
CAD 600 +100 (+20,00) -1,84 0,00
CFC 8.000 0 (0,00) 28,55 1,32
DAT 18.100 0 (0,00) 15,39 1,50
DBC 25.392 +392 (+1,57) 5,66 0,74
FDG 1.320 -180 (-12,00) -1,68 0,00
GGS 10.000 0 (0,00) -50,67 0,84
HAG 5.200 -32 (-5,79) 91,78 0,37
HNG 15.000 0 (0,00) -20,13 1,25
HVA 0 -2.400 (-100,00) 2,64 0,21
HVG 6.500 -20 (-2,98) 193,31 0,77
ICF 1.330 -1 (-0,74) -4,47 0,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Hữu Duyên 9,01%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 3,59%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 22/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 02/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 16/05/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018

Xem thêm

TOP