Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ATA 297 -3 (-1,00) -0,49 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) 263,57 0,98
AVF 299 -1 (-0,33) -0,17 0,00
BLF 1.813 +13 (+0,72) -7,78 0,13
CAD 380 +80 (+26,67) -1,38 0,00
CAT 8.500 0 (0,00) 3,52 0,77
CFC 14.600 0 (0,00) -10,51 1,47
DAT 16.300 0 (0,00) 13,76 1,32
FDG 1.000 0 (0,00) -11,80 0,00
GGS 5.100 0 (0,00) 27,83 0,51
GTN 17.800 0 (0,00) -2.957,92 1,67
HAG 5.280 -10 (-1,85) 32,89 0,37
HNG 17.950 -15 (-0,82) -24,53 1,51
HVA 1.400 -100 (-6,67) -3,40 0,13
HVG 3.220 -10 (-3,01) 1,72 0,39
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Hữu Duyên 9,01%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 3,59%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 22/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 02/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 16/05/2018

Xem thêm

TOP