Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 14.828 -172 (-1,15) 48,50 0,44
CLG 1.800 +200 (+12,50) -0,18 1,44
DLR 8.600 +500 (+6,17) -9,34 0,00
EFI 2.623 +123 (+4,92) -7,60 0,33
EIN 14.746 -154 (-1,03) 24,22 1,36
HD2 9.890 -10 (-0,10) 185,05 0,77
HD6 15.650 +1.350 (+9,44) 85,88 1,22
HD8 10.528 +328 (+3,22) 19,40 0,83
HIZ 39.267 +1.267 (+3,33) 12,12 1,49
HPI 20.900 +1.200 (+6,09) 5,91 5,16
IDV 62.531 +531 (+0,86) 8,27 2,32
KSF 75.558 +458 (+0,61) 96,98 3,80
NDN 21.419 +319 (+1,51) 4,08 1,45
NRC 23.014 +214 (+0,94) -90,25 2,03
PV2 5.793 -507 (-8,05) 254,20 0,93
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 51,00%
Trương Thanh Huy 0,63%
Ngô Liên Hương 0,18%
Hoàng Đức Phương 0,17%
Nguyễn Huy Hạnh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 23/02/2016

Xem thêm

TOP