Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 85.614 +414 (+0,49) 110,12 4,89
BXT 10.600 0 (0,00) 0,00 0,00
CCP 12.772 +972 (+8,24) 1.289,56 0,93
CCR 28.099 +1.099 (+4,07) 18,05 2,42
CCT 10.000 0 (0,00) 142,20 1,05
CDN 30.952 +952 (+3,17) 13,57 2,15
CMP 8.100 0 (0,00) 18,69 0,73
CPI 9.700 0 (0,00) -699,43 0,00
DDH 5.300 0 (0,00) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0,00) 0,00 0,00
DL1 12.130 +230 (+1,93) 59,54 1,05
DNL 22.000 +1.500 (+7,32) 9,96 1,64
DS3 7.897 -103 (-1,29) 11,61 0,76
DVP 60.100 -60 (-0,98) 9,08 1,83
DXP 21.480 +80 (+0,37) 9,04 1,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 67,06%
Công ty cổ phần hợp tác đầu tư và Phát triển 16,36%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 10/08/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 16/01/2018

Xem thêm

TOP