Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 14.000 0 (0,00) 8,02 1,06
BGW 19.500 0 (0,00) 57,59 1,89
BLW 17.500 0 (0,00) 22,34 1,62
BNW 9.000 0 (0,00) 12,11 0,84
BPW 21.579 -3.621 (-14,37) 96,83 2,09
BTW 0 -28.600 (-100,00) 6,14 1,29
BWA 4.700 0 (0,00) 6,30 0,37
BWE 23.850 -5 (-0,20) 7,10 1,60
BWS 37.000 0 (0,00) 13,24 3,39
CLW 27.200 0 (0,00) 14,07 1,58
CMW 12.600 0 (0,00) 19,19 1,14
CTW 10.300 0 (0,00) 7,13 0,67
DBW 10.000 0 (0,00) 270,88 0,97
GDW 0 -19.500 (-100,00) 13,17 1,16
NBW 0 -19.500 (-100,00) 15,59 1,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hậu Giang 46,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 24/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP