Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.299 -1 (-0,04) 2,81 0,20
BMS 2.700 0 (0,00) 3,01 0,24
BSI 7.950 -54 (-6,36) 8,52 0,70
CSI 12.400 0 (0,00) 620,57 1,32
CTS 5.510 -32 (-5,48) 5,11 0,45
DSC 4.500 -100 (-2,17) -169,22 0,41
EVS 8.900 +400 (+4,71) 65,60 0,74
FTS 10.850 0 (0,00) 6,09 0,62
HAC 4.791 -109 (-2,22) 25,26 0,47
HBS 1.900 0 (0,00) 8,63 0,16
HCM 12.350 -35 (-2,75) 8,09 0,88
HFT 16.100 0 (0,00) -95,71 1,66
IVS 6.960 -540 (-7,20) -5,16 0,74
MBS 8.322 -78 (-0,93) 5,05 0,70
ORS 5.207 -93 (-1,75) 3,67 0,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hanwha Investment and Securities Co., Ltd. 605,05%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh 0,00%
Công ty Cổ phần Logistic Con Đường Xanh 0,00%
Trần Thị Qua 0,00%
Lương Thị Khánh Ly 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP