Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
25/06/2020 SSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.602 +2 (+0,08) 6,35 0,23
BMS 3.300 0 (0,00) -5,73 0,30
BSI 8.250 +2 (+0,24) 54,59 0,76
CSI 13.000 0 (0,00) -216,32 1,39
CTS 7.380 +1 (+0,13) -33,62 0,64
DSC 7.600 +700 (+10,14) -1.012,16 0,68
EVS 7.000 0 (0,00) -46,38 0,59
FTS 14.700 -30 (-2,00) 137,72 0,97
HAC 4.892 -8 (-0,16) -168,80 0,48
HBS 2.000 0 (0,00) 10,01 0,17
HCM 19.500 +50 (+2,63) 13,21 1,35
HFT 11.000 0 (0,00) -54,66 1,14
IVS 6.650 -150 (-2,21) -6,91 0,70
MBS 9.855 +55 (+0,56) 6,88 0,81
ORS 7.006 -494 (-6,59) 3,85 0,91
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dragon Capital Markets Limited 29,96%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 28,61%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund 4,82%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited 2,79%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 15/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP