Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.022 -78 (-3,71) 2,32 0,16
BMS 2.700 0 (0,00) 3,01 0,24
BSI 8.000 -49 (-5,77) 8,57 0,70
CSI 12.400 0 (0,00) 620,57 1,32
CTS 5.300 +10 (+1,92) 4,91 0,43
DSC 4.400 -100 (-2,22) -165,46 0,40
EVS 9.000 -100 (-1,10) 66,34 0,75
FTS 10.100 0 (0,00) 5,67 0,58
HAC 4.495 -105 (-2,28) 23,70 0,44
HBS 1.700 -100 (-5,56) 8,63 0,16
HCM 11.150 -35 (-3,04) 7,30 0,79
HFT 16.100 0 (0,00) -95,71 1,66
IVS 6.714 -286 (-4,09) -5,45 0,78
MBS 8.161 -239 (-2,85) 5,06 0,70
ORS 4.139 -461 (-10,02) 2,92 0,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dragon Capital Markets Limited 29,96%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 28,61%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund 5,32%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited 2,79%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP