Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần GTNFOODS (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
08/06/2020 TFSC Giữ 20265 20265
08/05/2020 TLSC Mua 18900 18900
30/10/2019 VCSC Bán Không có Không có
30/10/2019 VCSC Bán Không có Không có
29/08/2019 VCSC Bán 8500 8500
29/08/2019 VCSC Bán 8500 8500
29/07/2019 VCSC Bán 9100 9100
29/07/2019 VCSC Bán 9100 9100
01/07/2019 VCSC Bán Không có Không có
01/07/2019 VCSC Bán 9100 9100

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.500 0 (0,00) -0,52 0,44
APT 3.300 0 (0,00) -0,27 0,00
ATA 300 0 (0,00) -0,73 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 300 0 (0,00) -0,11 0,00
BLF 0 -2.900 (-100,00) 5,67 0,21
CAD 300 0 (0,00) -1,87 0,00
CAT 10.411 -89 (-0,85) 4,86 0,88
CCA 6.900 0 (0,00) 7,55 0,43
CFC 23.100 0 (0,00) -30,50 2,01
DAT 21.100 +135 (+6,83) 18,66 1,64
FDG 400 0 (0,00) -0,99 0,00
GTN 20.500 -20 (-0,96) -109,12 1,42
HAG 5.080 +3 (+0,59) 31,88 0,29
HNG 15.450 +15 (+0,98) -7,22 1,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 75,00%
Nghiêm Văn Tùng 4,96%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 2,14%
UBS AG London Branch 1,44%
Dương Thị Hồng Hạnh 1,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 19/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 31/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP