Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
15/11/2019 SBS Không có 32500 32500
01/08/2019 FPTS Mua 35900 35900
17/07/2019 PHS Mua 34462 34462
17/07/2019 PHS Mua 34462 34462
13/11/2018 VCSC Không có Không có Không có
09/11/2018 VCSC Không có Không có Không có
06/06/2018 PHS Giữ 24006 24006
12/12/2017 BVS Không có Không có Không có
06/07/2017 SASC Không có Không có Không có
12/12/2013 VDS Không có 16900 16900

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.800 0 (0,00) -0,70 0,47
APT 4.000 0 (0,00) -0,98 0,00
ATA 300 0 (0,00) -0,52 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0,00) -0,16 0,00
BLF 0 -3.000 (-100,00) 6,53 0,22
CAD 400 0 (0,00) -2,50 0,00
CAT 10.300 +900 (+9,57) 4,81 0,87
CCA 6.700 0 (0,00) 7,48 0,42
CFC 23.100 0 (0,00) -13,56 1,89
DAT 13.900 0 (0,00) 10,27 1,09
FDG 900 0 (0,00) -2,62 0,00
GTN 14.650 +70 (+5,01) -55,28 1,46
HAG 2.690 +14 (+5,49) 9,86 0,20
HNG 12.500 +30 (+2,45) -5,28 1,40
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hùng Vương 43,16%
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 35,80%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 18,01%
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 16,49%
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 12,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP