Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 10.200 0 (0,00) 144,46 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 87,05 2,06
CPA 8.800 0 (0,00) -29,24 2,00
CTP 6.245 +45 (+0,73) 33,94 0,50
EPC 6.200 0 (0,00) 528,28 0,68
FGL 10.500 0 (0,00) -5,27 1,74
HKT 6.744 +444 (+7,05) -20,67 0,61
IFS 26.000 +300 (+1,17) 9,64 2,14
NAF 28.350 -85 (-2,91) 25,75 2,21
PCF 5.300 -300 (-5,36) 51,67 0,67
QHW 20.551 +151 (+0,74) 6,29 0,99
SCD 18.800 -5 (-0,26) -13,30 0,90
SKH 21.437 -163 (-0,75) 8,80 1,62
SKN 13.400 +1.400 (+11,67) 17,31 1,31
VCF 257.000 0 (0,00) 11,01 4,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 22/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 23/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 26/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 22/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 20/08/2020

Xem thêm

TOP