Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.700 +15 (+1,29) 35,52 0,72
BRC 11.800 +15 (+1,28) 7,92 0,68
BRR 21.700 0 (0,00) 17,55 1,80
DAG 5.310 +3 (+0,56) 32,91 0,46
DPR 60.000 0 (0,00) 10,06 0,85
DRG 7.100 0 (0,00) 37,55 0,63
DRI 8.884 +84 (+0,95) 12,09 1,11
DTT 14.400 +10 (+0,69) 13,27 0,90
GER 8.900 0 (0,00) 4,94 0,69
GVR 18.550 -20 (-1,06) 22,39 1,37
HCD 7.690 +9 (+1,18) 8,53 0,57
HII 5.440 +2 (+0,36) -9,50 0,44
HNP 20.900 0 (0,00) 13,50 0,79
HRC 51.200 0 (0,00) 160,87 2,82
IRC 8.200 0 (0,00) 14,41 0,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 88,41%
Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 8,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 03/08/2022

Xem thêm

TOP