Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 9.040 +1 (+0,11) 35,45 0,54
BRC 11.500 +30 (+2,67) 8,34 0,70
BRR 16.052 -548 (-3,30) 13,39 1,32
DAG 3.100 -10 (-3,12) -1,02 0,37
DPR 29.300 -55 (-1,84) 14,64 0,82
DRG 7.200 0 (0,00) 441,24 0,69
DRI 6.977 -23 (-0,33) 7,17 1,06
DTT 20.800 0 (0,00) 20,80 1,33
GER 7.700 0 (0,00) 4,28 0,60
GVR 19.600 +30 (+1,55) 33,61 1,42
HCD 7.500 +8 (+1,07) 6,71 0,62
HII 5.260 -1 (-0,18) -20,29 0,41
HNP 20.900 0 (0,00) 13,50 0,79
HRC 48.800 -320 (-6,15) 138,37 2,73
IRC 7.900 0 (0,00) -10,08 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 88,41%
Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 8,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 03/08/2022

Xem thêm

TOP