Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/08/2017 BVS Mua 36600 36600
24/08/2018 BVS Mua 36600 36600
30/03/2020 FPTS Không có Không có Không có
30/03/2020 VPBS Mua 28800 28800
30/03/2020 VCBS Mua Không có Không có
30/03/2020 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 23.800 0 (0,00) 4,74 1,04
ADP 17.200 0 (0,00) 6,22 1,14
BDT 14.810 -990 (-6,27) 6,06 1,19
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.500 0 (0,00) -0,15 0,83
BTD 16.000 +300 (+1,91) 3,49 0,56
BTN 3.200 +300 (+10,34) 84,08 0,25
CCM 19.700 +2.500 (+14,53) 2,54 0,47
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 0 -18.700 (-100,00) 4,88 1,07
KPF 22.200 -160 (-6,72) 14,67 1,91
LBM 25.000 +100 (+4,16) 3,87 0,73
MBG 5.205 -195 (-3,61) 11,98 0,50
NAV 17.800 -125 (-6,56) 10,57 1,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 10,37%
Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thống Nhất 8,38%
Công ty TNHH Capella Group 6,00%
Phạm Quốc Khánh 4,83%
Lê Tuấn Điệp 3,60%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 31/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP