Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.660 +60 (+1,67) -0,76 0,61
APT 2.500 0 (0,00) -0,21 0,00
ATA 222 -78 (-26,00) -0,73 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0,00) -0,15 0,00
BLF 3.700 0 (0,00) 11,32 0,26
CAD 304 +4 (+1,33) -1,87 0,00
CAT 13.112 +112 (+0,86) 6,07 1,10
CCA 9.400 0 (0,00) 20,02 0,61
CFC 23.000 0 (0,00) -30,36 2,00
DAT 40.800 +190 (+4,88) 33,36 2,95
FDG 504 +4 (+0,80) -1,24 0,00
FMC 34.200 -10 (-0,29) 7,00 1,78
GTN 26.300 +5 (+0,19) -233,98 1,81
HAG 4.570 -3 (-0,65) 4,86 0,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 25/03/2016

Xem thêm

TOP