Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.618 +118 (+0,45) 12,22 1,72
C21 21.000 +2.500 (+13,51) 7,70 0,54
CLX 12.300 +300 (+2,50) 8,30 0,93
DLR 10.400 0 (0,00) -7,01 0,00
EFI 2.000 0 (0,00) 90,90 0,24
EIN 3.900 0 (0,00) 7,79 0,38
HD2 4.975 -525 (-9,55) 9,73 0,36
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 27.000 0 (0,00) 8,94 1,15
HPI 12.500 0 (0,00) 4,68 0,79
IDV 37.448 -252 (-0,67) 4,99 1,87
NDN 18.296 -4 (-0,02) 15,09 1,31
NRC 11.059 +59 (+0,54) 5,44 0,78
PV2 0 -2.300 (-100,00) 14,71 0,36
PVL 1.300 +100 (+8,33) -6,26 0,26
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương 95,44%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP