Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 5.205 +5 (+0,10) -2,25 0,00
APT 4.475 -525 (-10,50) -0,19 0,00
ATA 4.310 -90 (-2,05) -10,18 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 2.287 +287 (+14,35) -0,93 0,00
BLF 4.773 +273 (+6,07) -8,29 0,37
CAD 2.572 -228 (-8,14) -7,88 0,00
CAT 27.650 -150 (-0,54) 5,38 1,98
CCA 9.500 0 (0,00) 11,66 0,64
CQN 21.800 0 (0,00) 17,04 1,80
DAT 26.900 -5 (-0,18) 27,12 1,82
DBC 76.800 +180 (+2,40) 9,02 1,84
DMN 10.400 0 (0,00) 21,89 0,96
FMC 53.400 0 (0,00) 13,25 2,03
GTN 20.150 -30 (-1,46) 50,57 1,22
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 68,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 31/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 22/03/2016

Xem thêm

TOP