Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.632 +132 (+3,77) -0,77 0,62
APT 0 -3.100 (-100,00) 0,00 0,00
ATA 305 +5 (+1,67) -0,74 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 401 +1 (+0,25) -0,15 0,00
BLF 3.598 +198 (+5,82) 11,32 0,26
CAD 300 -100 (-25,00) -1,87 0,00
CAT 13.412 +1.012 (+8,16) 6,27 1,13
CCA 8.950 +50 (+0,56) 19,04 0,58
CFC 23.000 0 (0,00) -30,36 2,00
DAT 40.000 0 (0,00) 34,31 3,04
FDG 517 -83 (-13,83) -1,28 0,00
FMC 32.900 +5 (+0,15) 6,71 1,70
GTN 26.500 +30 (+1,14) -236,20 1,83
HAG 4.640 -8 (-1,69) 4,91 0,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 68,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 31/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 22/03/2016
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2015 20/07/2015

Xem thêm

TOP