Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.000 0 (0,00) 7,58 0,82
CPC 19.060 +60 (+0,32) 7,19 0,97
CSV 18.400 +20 (+1,09) 3,31 0,90
DCI 2.800 0 (0,00) 0,83 0,20
DCM 5.690 +14 (+2,52) 7,07 0,50
DDV 5.738 -262 (-4,37) 148,27 0,67
DGC 19.760 -140 (-0,70) 4,43 0,77
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 12.400 +15 (+1,22) 12,85 0,61
HAI 2.950 +19 (+6,88) 59,83 0,27
HPH 5.400 0 (0,00) 2,25 0,42
HSI 800 -100 (-11,11) 6,58 7,21
HVT 0 -37.000 (-100,00) 9,22 1,88
LAS 5.213 +213 (+4,26) 243,41 0,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 65,00%
Công ty Cổ phần Anova 19,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP