Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
09/08/2020 TLSC Mua 28300 28300
09/08/2020 BVS Không có Không có Không có

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung
07/07/2020 VNB: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020
30/06/2020 VNB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
16/06/2020 VNB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
01/06/2020 VNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
28/05/2020 VNB: Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
27/05/2020 VNB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
25/05/2020 VNB: Nghị quyết về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
13/04/2020 VNB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
07/04/2020 VNB: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
07/04/2020 VNB: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 29,52 0,76
EPH 7.000 0 (0,00) 4,22 0,54
FHS 32.000 0 (0,00) 11,69 1,83
HAB 27.800 0 (0,00) 79,94 2,57
HBE 0 -7.900 (-100,00) 21,00 0,70
HEV 0 -10.700 (-100,00) 6,96 0,70
HTP 0 -10.000 (-100,00) 44,10 0,83
IBD 11.000 0 (0,00) 12,63 1,01
IHK 15.000 0 (0,00) 9,09 1,11
IKH 7.900 0 (0,00) 12,01 0,74
IN4 91.300 0 (0,00) 9,77 2,97
IPH 69.000 0 (0,00) -145,93 3,89
KBE 18.900 0 (0,00) 6,54 1,14
LBE 0 -37.700 (-100,00) 37,36 2,19
PNC 10.150 0 (0,00) -96,68 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 65,33%
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch 10,00%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 28/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 05/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019

Xem thêm

TOP