Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 22.103 +703 (+3,29) 4,35 0,92
EPH 11.200 0 (0,00) 5,44 0,82
FHS 30.500 +3.900 (+14,66) 8,30 2,04
HEV 0 -35.000 (-100,00) 41,29 2,19
HTP 32.692 -708 (-2,12) 1.974,23 1,29
IBD 10.000 0 (0,00) 8,84 0,89
IHK 16.000 0 (0,00) -7,43 1,57
IN4 99.000 0 (0,00) 16,27 2,51
LBE 15.321 -279 (-1,79) 18,68 1,35
NBE 12.240 -760 (-5,85) 2,90 0,66
PNC 9.990 0 (0,00) 7,95 0,64
QST 0 -7.400 (-100,00) 1,70 0,49
SAP 49.700 0 (0,00) -192,80 9,54
SED 19.000 0 (0,00) 4,69 0,63
SGD 29.095 +1.195 (+4,28) -104,87 2,07
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 46,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục 0,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 11/01/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm

TOP