Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HEV 12.000 0 (0,00) 8,28 0,77
HST 0 -6.200 (-100,00) 16,24 0,56
HTP 0 -6.300 (-100,00) 21,11 0,52
IHK 14.200 0 (0,00) 5,54 0,81
IN4 80.000 0 (0,00) 1,50 0,97
KBE 18.200 +1.000 (+5,81) 7,12 1,12
LBE 0 -13.200 (-100,00) 7,16 0,72
PNC 16.000 0 (0,00) 2,20 0,99
QST 0 -10.600 (-100,00) 5,88 0,99
SED 17.560 -1.040 (-5,59) 5,10 0,80
SGD 0 -10.200 (-100,00) 5,51 0,71
SMN 0 -9.600 (-100,00) 3,88 0,64
STC 0 -24.800 (-100,00) 10,43 1,25
TPH 0 -10.400 (-100,00) 12,12 0,85
VNB 16.160 -240 (-1,46) 38,33 1,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/11/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Thái Văn May 11,60%
Bùi Thị Thanh Vân 6,91%
TCT đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 18/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 18/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 17/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 22/02/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 18/01/2018

Xem thêm

TOP