Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 20,66 0,66
EID 23.199 -501 (-2,11) 6,10 1,07
EPH 11.000 +600 (+5,77) 5,49 0,98
FHS 15.500 0 (0,00) 10,46 0,88
HAB 75.200 0 (0,00) 158,06 6,86
HEV 16.300 -200 (-1,21) 6,31 0,98
HTP 30.108 +208 (+0,70) 25,38 1,18
IBD 12.200 0 (0,00) 14,01 1,12
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 40.300 0 (0,00) 24,43 2,99
IN4 100.000 0 (0,00) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0,00) -395,87 6,88
LBE 0 -29.900 (-100,00) 17,24 1,71
NBE 11.998 -202 (-1,66) 6,75 0,87
PNC 9.830 +63 (+6,84) 8,95 0,68
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Thái Văn May 11,72%
Nguyễn Văn Hùng 0,37%
Nguyễn Thị Diễn 0,15%
TCT đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0,00%
Bùi Thị Thanh Vân 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 19/10/2020

Xem thêm

TOP