Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
27/12/2018 FPTS Bán 10828 10828
07/11/2018 FPTS Không có Không có Không có
27/05/2022 BVS Không có Không có Không có
12/08/2009 TVSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 21.590 +190 (+0,89) 6,63 1,07
EPH 10.900 -300 (-2,68) 5,44 0,97
FHS 26.100 -4.600 (-14,98) -15.583,62 2,21
HEV 0 -45.800 (-100,00) 19,77 3,00
HTP 38.010 +10 (+0,03) 9.281,56 1,50
IBD 15.500 0 (0,00) 13,70 1,39
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 19.500 0 (0,00) 11,82 1,45
IN4 100.000 0 (0,00) 14,96 2,86
LBE 0 -26.100 (-100,00) 14,36 1,38
NBE 14.000 +100 (+0,72) 4,44 0,86
PNC 10.500 +20 (+1,94) -7,54 0,73
QST 0 -17.200 (-100,00) 16,47 1,40
SAP 25.100 0 (0,00) -54,38 4,59
SED 21.213 -287 (-1,33) 3,53 0,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 40,16%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 7,13%
Peter Eric Dennis 5,21%
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục 5,05%
Nguyễn Thúy Hạnh 0,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 29/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 17/03/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 14/02/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 28/10/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 06/09/2021

Xem thêm

TOP