Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 20,66 0,66
EID 24.116 -184 (-0,76) 6,95 1,09
EPH 11.000 0 (0,00) 5,49 0,98
FHS 28.600 0 (0,00) 27,03 1,63
HAB 75.200 0 (0,00) 343,60 6,86
HEV 0 -28.000 (-100,00) 13,83 1,75
HTP 52.018 +618 (+1,20) 64,89 2,02
IBD 16.300 0 (0,00) 18,72 1,50
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 18.488 +2.388 (+14,83) 9,76 1,19
IN4 100.000 0 (0,00) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0,00) -450,41 6,88
LBE 0 -30.400 (-100,00) 21,35 1,63
NBE 13.158 +158 (+1,22) 7,34 0,95
PNC 9.450 0 (0,00) -12,82 0,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 22,91%
Nguyễn Thị Mai Lan 10,85%
Hoàng Thị Hiền 10,61%
Công ty Cổ phần Anphatek 10,51%
Phạm Văn Duy 9,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 6 năm 2021 16/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 24/01/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 16/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 19/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 19/04/2021

Xem thêm

TOP