Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 29,52 0,76
EPH 7.000 0 (0,00) 4,22 0,54
FHS 32.000 0 (0,00) 11,69 1,83
HAB 27.800 0 (0,00) 79,94 2,57
HBE 0 -7.900 (-100,00) 21,00 0,70
HEV 0 -10.700 (-100,00) 6,96 0,70
HTP 0 -10.000 (-100,00) 44,10 0,83
IBD 11.000 0 (0,00) 12,63 1,01
IHK 15.000 0 (0,00) 9,09 1,11
IKH 7.900 0 (0,00) 12,01 0,74
IN4 91.300 0 (0,00) 9,77 2,97
IPH 69.000 0 (0,00) -145,93 3,89
KBE 18.900 0 (0,00) 6,54 1,14
LBE 0 -37.700 (-100,00) 37,36 2,19
PNC 10.150 0 (0,00) -96,68 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn 30,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/06/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP