Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADC 0 -22.500 (-100,00) 8,61 1,43
ALT 0 -19.200 (-100,00) 24,29 0,51
BDB 0 -7.800 (-100,00) 5,10 0,65
BED 0 -39.700 (-100,00) 24,88 3,40
BST 0 -18.000 (-100,00) 15,02 1,43
DAD 0 -22.100 (-100,00) 6,94 1,00
DAE 0 -22.400 (-100,00) 7,27 0,86
DST 6.807 -593 (-8,01) 4,43 0,57
EBS 0 -10.500 (-100,00) 7,28 0,69
ECI 0 -27.800 (-100,00) 13,21 1,34
EPH 12.500 +1.500 (+13,64) 6,07 0,92
FHS 20.075 +75 (+0,38) -11.986,25 1,61
IBD 6.800 0 (0,00) 6,01 0,61
IBN 12.000 0 (0,00) 124,33 1,17
IHK 14.500 0 (0,00) -6,73 1,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 21,73%
Trần Thị Thu Hằng 15,30%
Phạm Lê Tú Uyên 10,20%
Nguyễn Lệ Thủy 2,03%
Yu Jen Chieh 1,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 26/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 25/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 28/04/2022

Xem thêm

TOP