Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 29,52 0,76
EPH 7.000 0 (0,00) 4,22 0,54
FHS 32.000 0 (0,00) 11,69 1,83
HAB 27.800 0 (0,00) 79,94 2,57
HBE 0 -7.900 (-100,00) 21,00 0,70
HEV 0 -10.700 (-100,00) 6,96 0,70
HTP 0 -10.000 (-100,00) 44,10 0,83
IBD 11.000 0 (0,00) 12,63 1,01
IHK 15.000 0 (0,00) 9,09 1,11
IKH 7.900 0 (0,00) 12,01 0,74
IN4 91.300 0 (0,00) 9,77 2,97
IPH 69.000 0 (0,00) -145,93 3,89
KBE 18.900 0 (0,00) 6,54 1,14
LBE 0 -37.700 (-100,00) 37,36 2,19
PNC 10.150 0 (0,00) -96,68 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
America Limited Liability Company 22,42%
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 21,73%
Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd 12,08%
Nguyễn Lệ Thủy 2,03%
Yu Jen Chieh 1,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 29/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 19/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 17/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 13/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 14/10/2019

Xem thêm

TOP