Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 12.011 -189 (-1,55) 2,06 0,64
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 40,99 0,96
CDP 8.100 0 (0,00) 5,46 0,68
CNC 19.300 0 (0,00) 7,20 1,55
DBM 37.200 0 (0,00) 10,24 1,24
DBT 10.000 0 (0,00) 5,97 0,75
DCL 19.050 -90 (-4,51) 12,24 1,29
DDN 9.400 0 (0,00) 6,10 0,64
DHD 26.600 0 (0,00) 6,49 0,66
DHG 81.000 -150 (-1,81) 16,67 3,14
DHN 11.050 +750 (+7,28) 8,81 0,97
DHT 43.859 -941 (-2,10) 10,33 3,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Quốc Tuấn 5,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019

Xem thêm

TOP