Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
10/08/2021 VCSC Mua 106000 106000
20/07/2021 VCSC Mua 106200 106200
20/07/2021 VCSC Mua 106200 106200
31/05/2021 VCSC Mua 106200 106200
31/05/2021 VCSC Mua 106200 106200
26/04/2021 PHS Giữ 100400 100400
20/04/2021 VCSC Không có 99800 99800
20/04/2021 VCSC Không có 99800 99800
15/04/2021 VCSC Không có 102100 102100
15/04/2021 VCSC Không có 102100 102100

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 25.257 -43 (-0,17) 10,77 1,65
AMP 17.300 0 (0,00) 56,56 1,17
BCP 8.600 0 (0,00) -35,93 1,43
BIO 17.600 -2.100 (-10,66) 19,12 1,52
CDP 11.272 -128 (-1,12) 8,94 0,97
CNC 30.000 0 (0,00) 7,57 1,96
DAN 25.300 0 (0,00) 7,42 0,78
DBD 56.000 +100 (+1,81) 15,18 3,12
DBM 35.500 +4.600 (+14,89) 10,91 1,01
DBT 12.800 -20 (-1,53) 10,73 0,87
DCL 22.950 0 (0,00) 15,92 1,18
DDN 8.911 -89 (-0,99) 11,85 0,69
DHD 23.500 0 (0,00) 15,71 1,19
DHG 117.900 -80 (-0,67) 13,73 3,48
DMC 69.000 -100 (-1,42) 11,93 1,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Chế Tạo Thuốc Taisho 51,01%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 43,31%
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 2,83%
TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund 0,82%
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 0,36%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2023 15/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 21/07/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP