Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Enlie (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 17.500 -200 (-1,13) 6,52 1,02
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,76
AMV 17.208 -92 (-0,53) 2,70 0,83
BCP 11.500 0 (0,00) -26,63 1,20
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,93
CDP 8.800 0 (0,00) 6,27 0,75
CNC 18.350 -2.850 (-13,44) 6,84 1,47
DBM 26.000 0 (0,00) 7,16 0,87
DBT 10.427 -173 (-1,63) 6,97 0,61
DCL 20.700 -30 (-1,42) 12,06 1,29
DDN 10.300 0 (0,00) 7,18 0,69
DHD 21.000 0 (0,00) 6,71 0,52
DHG 94.200 +70 (+0,74) 18,21 3,49
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 47.791 +991 (+2,12) 10,75 3,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược Đại Nam 67,34%
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 34,34%
CTCP Chứng khoán Đệ Nhất 6,12%
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 3,04%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/06/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 17/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015

Xem thêm

TOP