Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Enlie (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 10.904 -996 (-8,37) 2,06 0,64
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 40,99 0,96
CDP 8.400 +300 (+3,70) 5,46 0,68
CNC 18.000 -1.300 (-6,74) 7,20 1,55
DBM 37.200 0 (0,00) 10,24 1,24
DBT 10.000 0 (0,00) 5,97 0,75
DCL 18.350 -70 (-3,67) 12,24 1,29
DDN 9.400 0 (0,00) 6,10 0,64
DHD 30.500 +3.900 (+14,66) 6,49 0,66
DHG 78.900 -210 (-2,59) 16,67 3,14
DHN 10.500 -600 (-5,41) 8,81 0,97
DHT 43.366 +866 (+2,04) 10,33 3,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược Đại Nam 67,34%
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 34,34%
CTCP Chứng khoán Đệ Nhất 6,12%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam 0,00%
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 17/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015

Xem thêm

TOP