Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Danapha (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 23.963 -737 (-2,98) 10,13 1,39
AMP 17.200 0 (0,00) 34,79 1,17
AMV 10.825 +325 (+3,10) 19,68 0,87
BCP 11.067 -33 (-0,30) -5,80 1,53
BIO 63.344 -1.156 (-1,79) 106,32 5,84
CDP 17.000 -100 (-0,58) 13,57 1,45
CNC 31.500 0 (0,00) 10,23 2,36
DBM 28.000 0 (0,00) 8,09 0,90
DCL 36.300 -5 (-0,13) 24,51 2,10
DDN 19.041 -59 (-0,31) 13,12 1,23
DHD 24.300 +900 (+3,85) 10,21 0,70
DHG 98.300 -90 (-0,90) 16,42 3,76
DHN 34.900 0 (0,00) 26,15 2,99
DMC 61.000 -120 (-1,92) 14,11 1,61
DP3 115.000 -1.000 (-0,86) 9,36 3,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 10/03/2021

Xem thêm

TOP