Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Danapha (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 22.725 -75 (-0,33) 9,48 1,30
AMP 10.900 0 (0,00) 26,94 0,72
BCP 9.600 0 (0,00) -13,43 1,32
BIO 23.800 0 (0,00) 56,42 2,17
CDP 13.280 -220 (-1,63) 10,46 1,15
CNC 29.600 +600 (+2,07) 7,81 2,08
DAN 32.900 0 (0,00) 13,97 1,06
DBM 34.200 0 (0,00) 8,31 1,00
DBT 10.800 +20 (+1,88) 4,60 0,75
DCL 28.100 +180 (+6,84) 17,69 1,47
DDN 10.795 +1.095 (+11,29) 14,61 0,81
DHD 22.100 0 (0,00) 11,19 0,85
DHG 96.200 -120 (-1,23) 12,72 2,93
DMC 45.900 0 (0,00) 0,00 1,17
DP3 93.000 -10.000 (-9,71) 7,35 1,92
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Quốc Thắng 48,59%
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 26,21%
Lê Thăng Bình 13,74%
Phạm Hương Giang 1,73%
Nguyễn Kim Phúc 0,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 26/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 18/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 27/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 15/03/2022

Xem thêm

TOP