Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 25.867 -733 (-2,76) 10,84 1,48
AMP 10.900 0 (0,00) 26,94 0,72
BCP 9.700 0 (0,00) -13,57 1,34
BIO 20.700 0 (0,00) 49,07 1,89
CDP 11.700 -300 (-2,50) 9,21 1,01
CNC 28.500 -300 (-1,04) 7,52 2,00
DAN 24.700 +3.100 (+14,35) 10,49 0,80
DBM 36.900 0 (0,00) 11,34 1,05
DBT 11.100 +5 (+0,45) 4,73 0,77
DCL 24.050 +5 (+0,20) 15,14 1,26
DDN 9.695 -5 (-0,05) 13,12 0,72
DHD 26.500 0 (0,00) 13,25 1,01
DHG 93.900 +130 (+1,40) 12,42 2,86
DMC 43.850 +35 (+0,80) 0,00 1,11
DP3 103.225 +3.225 (+3,22) 8,14 2,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 32,99%
Phạm Uyên Nguyên 15,04%
Nguyễn Văn Kha 12,06%
Phạm Thị Bích Thủy 1,74%
Lâm Trí Hiền 0,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/02/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 12/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 12/10/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 12/10/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 12/10/2022

Xem thêm

TOP