Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 27.937 +137 (+0,49) 12,93 1,63
AMP 27.400 0 (0,00) 97,36 1,82
BCP 10.000 0 (0,00) -41,78 1,66
BIO 20.500 0 (0,00) 22,27 1,78
CDP 10.800 -900 (-7,69) 11,42 0,93
CNC 29.542 +242 (+0,83) 7,46 1,93
DAN 29.900 0 (0,00) 8,11 0,88
DBD 54.000 +10 (+0,18) 15,01 2,82
DBM 26.100 0 (0,00) 8,02 0,74
DBT 12.600 +10 (+0,80) 12,95 0,83
DCL 24.700 +20 (+0,81) 29,23 1,24
DDN 7.800 +300 (+4,00) 95,98 0,60
DHD 25.500 0 (0,00) 16,51 1,24
DHG 110.000 -40 (-0,36) 13,68 2,96
DMC 58.000 +40 (+0,69) 11,00 1,32
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha 66,35%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha 18,99%
Bùi Hữu Hiền 0,04%
Trương Chí Thiện 0,04%
Lê Xuân Hải 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 06/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 03/09/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 03/09/2023

Xem thêm

TOP