Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Armephaco (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.600 0 (0,00) 7,51 1,15
AMP 16.500 0 (0,00) 40,78 1,10
AMV 10.551 -349 (-3,20) 10,93 0,86
BCP 9.800 -700 (-6,67) -13,71 1,35
BIO 33.440 +1.040 (+3,21) 79,27 3,06
CDP 11.800 0 (0,00) 10,11 1,01
CNC 29.000 0 (0,00) 7,65 2,04
DAN 34.700 0 (0,00) 12,91 1,19
DBM 34.000 0 (0,00) 8,26 0,99
DBT 12.700 0 (0,00) 8,16 0,93
DCL 27.000 -20 (-0,73) 18,09 1,42
DDN 15.734 +734 (+4,89) 16,65 1,12
DHD 27.500 0 (0,00) 11,14 0,89
DHG 93.800 +80 (+0,86) 14,81 3,44
DMC 49.800 +15 (+0,30) 10,86 1,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Minh Thắng 38,04%
Bộ Quốc phòng 29,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/05/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 24/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 24/05/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 10/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/04/2018

Xem thêm

TOP