Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/03/2018 VPBS Không có Không có Không có
28/12/2017 PHS Mua 61168 61168
17/05/2017 EPS Mua 43400 43400
17/05/2017 EPS Mua 43400 43400
27/03/2017 BSI Mua 42800 42800
10/01/2017 BSI Mua 42800 42800
10/01/2017 BSI Mua 42800 42800

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 12.116 +616 (+5,36) 2,17 0,67
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,92
CDP 7.333 -667 (-8,34) 4,94 0,61
CNC 18.000 0 (0,00) 6,71 1,44
DBM 31.700 -5.500 (-14,78) 8,73 1,06
DBT 10.000 +900 (+9,89) 5,97 0,75
DCL 18.000 -20 (-1,09) 11,56 1,22
DDN 10.000 +100 (+1,01) 6,49 0,68
DHD 35.000 0 (0,00) 8,54 0,87
DHG 81.800 +280 (+3,54) 16,83 3,17
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 44.062 +62 (+0,14) 10,74 3,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 13,34%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) 0,21%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp Cận Thị Trường Việt Nam 0,15%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt 0,00%
Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP