Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
13/05/2022 VCSC Mua 69800 69800
12/05/2022 MSBS Mua 65000 65000
09/05/2022 MSBS Mua 65000 65000
28/04/2022 BVS Không có Không có Không có
27/04/2022 TFSC Không có Không có Không có
26/04/2022 VCSC Mua 71000 71000
25/04/2022 VCSC Mua 71000 71000
25/04/2022 MSBS Không có Không có Không có
13/04/2022 MSBS Mua 65600 65600
16/02/2022 SSI Mua 64000 64000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.302 -98 (-1,17) 18,93 0,64
ACB 27.950 +15 (+0,53) 6,77 1,53
BAB 12.536 -64 (-0,51) 13,45 1,04
BID 54.400 +90 (+1,68) 14,39 2,52
BVB 11.243 -157 (-1,38) 95,85 0,97
CTG 36.450 +45 (+1,25) 9,79 1,53
EIB 18.300 0 (0,00) 14,71 1,42
HDB 23.500 +20 (+0,85) 6,75 1,46
KLB 12.096 -4 (-0,03) 7,62 0,76
LPB 17.650 +45 (+2,61) 6,80 1,32
MBB 24.600 +40 (+1,65) 6,20 1,33
MSB 15.700 +15 (+0,96) 6,76 1,00
NVB 11.078 -22 (-0,20) -9,23 1,21
OCB 15.150 0 (0,00) 7,45 1,06
PGB 20.701 -299 (-1,42) 21,91 1,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/03/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 14,88%
Nguyễn Thị Thanh Thủy 4,94%
Hồ Anh Minh 4,89%
Hồ Thủy Anh 4,89%
Nguyễn Phương Hoa 2,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 14/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 25/01/2024

Xem thêm

TOP