Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (UPCOM | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 23.910 +10 (+0,04) 6,37 1,36
BAB 18.300 0 (0,00) 17,00 1,49
BID 41.250 -5 (-0,12) 19,12 2,09
BVB 15.776 -2.424 (-13,32) 0,00 1,38
CTG 24.050 +10 (+0,41) 9,58 1,14
EIB 17.000 -40 (-2,29) 21,96 1,30
HDB 26.700 +5 (+0,18) 7,06 1,22
KLB 10.595 +95 (+0,90) 62,91 0,89
LPB 8.501 -99 (-1,15) 4,96 0,64
MBB 17.150 -5 (-0,29) 5,14 0,95
NVB 9.004 -96 (-1,05) 83,94 0,87
SHB 12.900 -100 (-0,77) 7,89 0,98
STB 11.550 +10 (+0,87) 8,69 0,79
TCB 20.100 -20 (-0,98) 6,73 1,09
TPB 21.700 -10 (-0,45) 5,66 1,34
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP