Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (UPCOM | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/06/2018 VCBS Không có 12757 12757
14/04/2018 BSI Mua 22100 22100
22/02/2018 CTS Không có Không có Không có
14/12/2017 SSI Giữ 14300 14300
30/10/2017 VPBS Mua 18300 18300
18/10/2017 CTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 18.400 +600 (+3,37) 5,04 1,11
BAB 17.500 +100 (+0,57) 15,18 1,46
BID 32.100 +125 (+4,05) 13,51 1,66
CTG 18.300 +110 (+6,39) 7,20 0,88
EIB 15.200 +55 (+3,75) 21,58 1,19
HDB 18.950 +115 (+6,46) 5,06 0,90
KLB 10.761 +461 (+4,48) 50,87 0,91
LPB 5.972 +372 (+6,64) 3,60 0,42
MBB 14.250 +70 (+5,16) 4,21 0,83
NVB 8.105 +205 (+2,59) 71,88 0,77
SHB 12.715 +515 (+4,22) 7,88 1,04
STB 7.810 +51 (+6,98) 5,74 0,53
TCB 15.500 +50 (+3,33) 5,38 0,87
TPB 16.200 -95 (-5,53) 4,38 1,01
VBB 15.100 0 (0,00) 13,39 1,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 9,23%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM 0,30%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 0,30%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF 0,10%
Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP