Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HEV 0 -10.900 (-100,00) 14,27 0,73
HST 0 -6.200 (-100,00) 14,28 0,56
HTP 0 -6.600 (-100,00) 54,27 0,56
IHK 14.200 0 (0,00) 5,90 0,86
IN4 80.000 0 (0,00) 9,08 1,65
KBE 18.200 +1.000 (+5,81) 6,57 1,00
LBE 0 -15.100 (-100,00) 10,06 0,82
PNC 15.400 0 (0,00) 1,16 1,11
QST 0 -12.400 (-100,00) 6,33 0,99
SED 16.609 -391 (-2,30) 4,51 0,78
SGD 0 -10.100 (-100,00) 8,26 0,77
SMN 9.900 0 (0,00) 4,53 0,67
STC 15.900 -600 (-3,64) 5,91 0,91
TPH 0 -10.600 (-100,00) 14,16 0,86
VNB 16.160 -240 (-1,46) 34,83 1,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/04/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 52,54%
Công ty Chứng khoán Thăng Long 4,62%
CTCP Đầu tư Kim Cương 4,60%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 15/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 16/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017

Xem thêm

TOP