Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 20,66 0,66
EID 24.106 +906 (+3,91) 6,31 1,11
EPH 11.000 0 (0,00) 5,49 0,98
FHS 15.500 0 (0,00) 10,46 0,88
HAB 75.200 0 (0,00) 160,00 6,86
HEV 15.100 -600 (-3,82) 6,07 0,94
HTP 30.142 +142 (+0,47) 25,38 1,18
IBD 12.200 0 (0,00) 14,01 1,12
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 40.300 0 (0,00) 24,43 2,99
IN4 100.000 0 (0,00) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0,00) -396,44 6,88
LBE 0 -29.900 (-100,00) 17,24 1,71
NBE 11.936 -64 (-0,53) 6,72 0,87
PNC 9.400 -43 (-4,37) 8,56 0,65
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 52,54%
Đoàn Đức Tuyên 5,20%
Nguyễn Ngọc Trâm 4,91%
Công ty Chứng khoán Thăng Long 4,62%
Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương 2,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 14/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 14/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 18/01/2021

Xem thêm

TOP