Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần S.P.M (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 13.105 +605 (+4,84) 2,34 0,72
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,92
CDP 8.000 +700 (+9,59) 5,39 0,67
CNC 18.000 0 (0,00) 6,71 1,44
DBM 34.050 +2.350 (+7,41) 9,38 1,14
DBT 10.800 +800 (+8,00) 6,39 0,80
DCL 18.600 +60 (+3,33) 11,95 1,26
DDN 10.000 0 (0,00) 6,49 0,68
DHD 35.000 0 (0,00) 8,54 0,87
DHG 84.000 +220 (+2,68) 17,29 3,26
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 43.858 -342 (-0,77) 11,06 3,33
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Ngọc Hồ 9,25%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 7,44%
Vũ Thanh Hiếu 5,94%
Hồ Mộng Tiên 4,88%
Amersham Industries Limited 2,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP