Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 19.000 0 (0,00) 7,69 1,42
C21 18.101 -699 (-3,72) 5,91 0,47
CLX 11.700 +600 (+5,41) 7,87 0,89
DLR 9.100 0 (0,00) -4,64 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 4.367 +267 (+6,51) 8,20 0,41
HD2 6.500 0 (0,00) 12,72 0,47
HD8 5.300 0 (0,00) 3,57 0,40
HIZ 20.000 0 (0,00) 6,62 0,85
HPI 16.600 0 (0,00) 5,52 1,03
IDV 32.201 +101 (+0,31) 3,94 1,70
NDN 15.779 +1.379 (+9,58) 10,67 1,15
NRC 7.705 +5 (+0,06) 1,71 0,42
PV2 2.600 0 (0,00) 7,52 0,41
PVL 1.300 -100 (-7,14) -8,99 0,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Liên hiệp hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 96,09%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP