Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (HNX | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/09/2023 BSI Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 6.190 -10 (-1,58) 12,74 0,53
AST 57.700 -40 (-0,68) 29,62 4,91
BSC 0 -12.000 (-100,00) 16,04 1,01
COM 32.000 +195 (+6,48) -48,67 1,11
DGW 57.000 +300 (+5,55) 18,76 3,67
FRT 85.000 +110 (+1,31) -259,69 6,52
MWG 52.000 +50 (+0,97) 48,65 3,27
PET 27.200 +115 (+4,41) 32,60 1,39
PSD 15.946 -154 (-0,96) 8,94 1,26
SAS 24.256 +156 (+0,65) 13,79 2,23
SBV 10.000 0 (0,00) -19,76 0,57
TV6 5.000 0 (0,00) 41,21 0,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành 47,11%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành 42,82%
Bùi Minh Tuấn 4,82%
Lê Thị Tường Vy 0,00%
NGUYỄN KIM HẬU 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 18/07/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 09/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 18/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP