Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.500 +500 (+2,94) 8,29 0,90
CPC 16.100 0 (0,00) 7,04 0,84
CSV 21.700 +25 (+1,16) 4,11 0,98
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 9.000 -5 (-0,55) 14,24 0,77
DDV 6.000 0 (0,00) -48,11 0,70
DGC 39.674 -426 (-1,06) 8,02 1,41
DHB 7.200 0 (0,00) -2,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 14.650 +5 (+0,34) 13,31 0,69
HAI 3.090 -17 (-5,21) 109,98 0,26
HPH 4.000 0 (0,00) 11,25 0,33
HSI 904 -96 (-9,60) -13,62 5,29
HVT 0 -33.500 (-100,00) 7,87 1,67
LAS 5.892 -108 (-1,80) 272,72 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 75,00%
DNTN Hưng Thạnh 4,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019

Xem thêm

TOP