Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.000 0 (0,00) 7,58 0,82
CPC 0 -18.000 (-100,00) 6,78 0,91
CSV 18.700 +30 (+1,63) 3,36 0,91
DCI 2.800 0 (0,00) 0,83 0,20
DCM 6.330 +8 (+1,28) 7,86 0,55
DDV 5.700 0 (0,00) 147,29 0,66
DGC 22.020 +720 (+3,38) 5,01 0,88
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 13.700 +35 (+2,62) 14,19 0,67
HAI 2.740 -3 (-1,08) 55,57 0,25
HPH 5.100 0 (0,00) 2,13 0,40
HSI 932 -68 (-6,80) -14,04 20,35
HVT 0 -39.000 (-100,00) 9,72 1,98
LAS 5.125 +125 (+2,50) 238,72 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 75,00%
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoa Anh Đào 3,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019

Xem thêm

TOP