Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 12.811 -589 (-4,40) 16,70 1,24
BT1 17.000 0 (0,00) 8,07 0,86
CPC 22.276 -424 (-1,87) 8,25 1,23
DDV 29.133 -267 (-0,91) 30,61 3,17
DGC 161.000 +280 (+1,76) 20,50 5,28
DHB 7.300 0 (0,00) -1,67 0,00
DOC 10.400 0 (0,00) 44,05 1,00
DPM 47.000 +130 (+2,84) 15,68 2,04
HAI 4.840 +31 (+6,84) 66,69 0,39
HPH 6.500 0 (0,00) 34,38 0,54
HSI 2.900 0 (0,00) -12,37 0,00
HVT 56.557 +2.557 (+4,74) 14,78 2,45
LAS 19.768 -132 (-0,66) 31,73 1,71
LTG 42.937 -63 (-0,15) 7,17 1,21
NFC 15.989 +589 (+3,82) 20,76 1,33
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP